Molliva

才发现今天是情人节了啊!!
假装这是情人节贺图 别打我(抱头)
___________________________________
呼呼 先扔一个草图上来
之后几天不知道有没有机会画...
提前祝大家春节快乐啦!(∗❛ั∀❛ั∗)✧*。

评论(18)

热度(57)